Wizyta Sangje Njenpy Rinpoczego w Polsce

Z radością przekazujemy informacje na temat wizyty J.E. Sangje Njenpy Rinpoczego.  Rinpocze odwiedzi Polskę we września br. 
W programie między innymi:
- kontynuacja wyjaśnień do kolejnego rozdziału dzieła Siantidewy "Przewodnik na Ścieżce Bodhisattwy",
- 6 września o godz. 10:30 - abhiszeka Marpy,
- 11-12 września - rozbudowana abhiszeka Korlo Dempczoka (Czakrasamwary),
- 12 września po południu - obchody 20-lecia Ośrodka w Grabniku,
- 13 września - wyświęcenie posągu Buddy w nowym lhakangu,
- 18-19 września - 6 Kagyu Mynlam Polska,
- 19 września - abhiszeka Czarnego Dzambali.

Szczegółowy program godzinowy podamy w późniejszym terminie.