Wiosenne nauki Jego Świątobliwości Karmapy

Niezwykle cenne nauki Jego Świątobliwości Karmapy.
 
 
Są one tłumaczone na język polski. Z tych nauk możemy  dowiedzieć się bardzo szczegółowo o intronizacji Ósmego Karmapy Mikyo Dordże . Dowiemy się o znakach jakie towarzyszyły poczęciu oraz narodzinom tego niezwykłego dziecka, takich jak niezwykłe sny matki,  słyszenie mowy dziecka w łonie czy zewnętrznych takich jak tęcze, świetlne kule, słyszalny w okolicy dźwięk gonszy (muszli)-który jest  charakterystyczny dla narodzin Karmapów, wymawianie mantry om mani peme hung przez to dziecko zaraz po narodzinach, jego rozpoznawanie dawnych uczniów i wiele innych znaków, o których opowiada Jego Świątobliwość Siedemnasty Karmapa i mimo takich cudownych znaków pojawiła się wielka trudność
w intronizacji Mikyo Dordże. Dowiemy się jakie były okoliczności pojawienia się drugiego kandydata na tron Karmapy i jak się ta trudna sytuacja zakończyła. Dowiemy się o Czarnej Koronie, a właściwie o Czarnych Koronach Karmapów, symbolice z nimi związanej o czasie i miejscu narodzin Karmapów. Z wykładów dowiemy się też jak masowe zabijanie zwierząt hodowlanych przekłada się na
środowisko naturalne, zmiany klmatu i naszą obecną sytuację.
O tym i o wielu , wielu innych niezwykle inspirujących i budujących zaufanie do Darmy nauk dowiemy się bezpośrednio z ust Jego Świątobliwości Karmapy.