Podsumowanie roku 2019

Nieuchronnie zbliżamy się do końca rok 2019, który okazał się dla naszej  poznańskiej Sangi Bencien Karma Kamtsang całkiem bogaty w aktywności darmy. Najpierw w styczniu gościliśmy lamę Rinczena, później latem mieliśmy szczęście gościć Wielce Czcigodnego Sangtera Rinpocze, co pozwoliło nam kolejny raz nawiązać niezwykle cenne związki karmiczne na kolejne żywoty z drogocennym lamą. Niedługo potem odwiedzili nas lamowie i mnisi, którzy uczestniczyli w Kagyu Mynlam w Grabniku, dzięki czemu mamy obecnie wspaniałe tormy na ołtarzu i kolejne dobre związki. Dalej mieliśmy możliwość słuchać nauk lamy Tenzina, jedynego mnicha w naszej sandze i jakżepracowitego lamy. Z kolei niedawna wizyta u nas lamy Eli dała szczególnie żeńskiej części naszej sangi niezwykle ciepłe i trafne nauki praktyki brania i dawania. W międzyczasie w szczególnie pomyślne dni w roku uwalnialiśmy ryby przeznaczone na zabicie w intencji zdrowia naszych lamów, szczególnie Sangje Njenpy Rinpocze i Sangtera Rinpocze. Ostatnio miało to miejsce w grudniową pełnię, kiedy uwolniliśmy 21 dużych karpii.Dzięki dobroci naszych braci i sióstr w darmie Gompa jest odnowiona, odmalowana i na pewno ciepła-za co wszystkim bardzo dziękuję.Dziękuję też wszystkim, którzy wspierają nas finansowo. Bardzo cieszy, że wielu z naswykonuje praktyki wstępne mahamudry, bo nie ma lepszego potwierdzenia oddania dla lamów niż angażowanie się w praktykę, która szybko zmienia nas w lepszych ludzi i ostatecznie prowadzi do wyzwolenia z błędnego cyklu kolejnych narodzin i śmierci- do stanu Buddy.

W przyszłym roku aktywność w naszej gompie rozpoczniemy 16.01 od czwartkowej medytacji o godz. 19:00

Już w lutym odwiedzi nas lama Rinczen z wykładami na temat umierania. 
Sesje mniej więcej 1,5 godz. odbędą się :
w piątek 07 lutego o godz. 19:00
sobota 08 lutego o godz. 10:00 i 14:00
niedziela 09 lutego o godz. 14:00
 
Skorzystajmy z tej możliwości, bo bardzo dobrze będzie wiedzieć , co robić jak odchodzą bliscy a i dla nas samych mogą okazać się to najcenniejsze wskazówki , zwłaszcza że niechybnie każdego spotka okazja by z nich skorzystać.z życzeniami najlepszego wykorzystania w zdrowiu i szczęściu  nadchodzącego roku 2020
 
lama Paweł