Plan wizyty Sangtera Rinpocze w Poznaniu 03-04 sierpnia 2019

W sobotę 03 sierpnia 2019 r. o godz. 16:00 w naszej gompie Wielce Czcigodny Sangter Rinpocze udzieli abiszeki (upełnomocnienia) Kynciok Cidy, praktyki Guru Rinpoczego, która szybko przynosi błogosławieństwo lamy. To błogosławieństwo przejawia się tym, że rozpoznamy prawdziwą naturę umysłu. Im nasza zasługa jest większa, a zbieramy ją poprzez słuchanie nauk, ich analizowanie, medytowanie i działanie w codziennym życiu, tym to rozpoznanie jest pełniejsze. 
Jakość gromadzenia zasługi wynika z oddania dla lamy, a przejawia się ono najwłaściwiej poprzez miłującą dobroć i współczucie, czyli bodhiczittę - pragnienie doprowadzenia wszystkich istot do stanu Buddy, stanu poza cierpieniem. 
Guru Rinpocze jest wszystkim w jednym, jest Buddą, Darmą i Sangą, jest lamą, jidamem i strażnikiem. Modląc się z właściwą intencją do guru otrzymamy błogosławieństwo wszystkich źródeł schronienia.
 
W niedzielę następnego dnia o 10:00 rozpocznie się odosobnienie Kynciok Cidy.
 
Z pozdrowieniami i do zobaczenia
 
Lama Paweł