Sangter Rinpocze 03-04 sierpień Poznań

Z wielką radością informuję, że Wielce Czcigodny Sangter Rinpocze odwiedzi nas w gompie w Poznaniu w dniach 03-04 sierpnia(weekend). Szczegółowy program podamy krótko przed wizytą. Pomyślmy ilu z nas ma możliwość wyjechania do Sikkimu skąd pochodzi Rinpocze albo do Katmandu do naszego klasztoru Bencien położonego blisko samopowstałej stupy Swajambu. Nawet jeśli to było by możliwe, to by Rinpoczowie mieli akurat czas tylko dla nas jest bardzo mało prawdopodobne. A nawet jeśli by się to udało są to zwykle krótkie spotkania. A nawet jeśli do nich dojdzie, to wielokrotnie bariera językowa ogranicza wartość takiego spotkania. A Rinpocze będzie u nas i każdy będzie miał okazję jeśli nie na indywidualne, to na pewno wspólne spotkanie. To niezwykła sposobność, Sangter Rinpocze został poproszony przez Tengę Rinpoczego o to, by kontynuował jego aktywność dzielenia się naukami Buddy w Polsce. Sangter Rinpocze słucha swojego Lamę i przyjeżdża do nas jak do tej pory co roku. Takie okoliczności w naukach o cennym ludzkim odrodzeniu porównuje się z klejnotem spełniającym życzenia, które są tylko trzy we wszechświecie, a zdarza się tak rzadko, że łatwiej zobaczyć gwiazdy w dzień niż urodzić się z drogocennym ludzkim odrodzeniem. Kto z nas widział gwiazdy w dzień? Urodziliśmy się w epoce kiedy Budda się urodził, nauczał, jego nauki przetrwały, jest nauczyciel który te nauki przekazuje. I właśnie taki nauczyciel do nas przyjedzie, to będzie okazja jak zobaczenie gwiazd w dzień. Nie zmarnujmy tej okazji i zgromadźmy się w naszej gompie na św. Marcina tak licznie, jak nigdy dotąd. 
Z pozdrowieniami

Lama Paweł