Wykłady "Podstawy buddyzmu"

Jest to cykl wykładów mający na celu przekazanie podstawowych zagadnień buddyzmu na podstawie wybranych tekstów. Zakończylismy studiowanie dzieła Gampopy "Ozdoba Drogocennego Wyzwolenia - święta dharma, która jest jak klejnot życzeń". 
Już niedługo podamy temat kolejnego cyklu wykłądów. Tradycyjnie wykłady będą się odbywały się dwa razy w miesiącu, zawsze w sobotę o godz. 18:00 w poznańskiej gompie.