Oficjalne relacje z odnalezienia i rozpoznania reinkarnacji Khjabdzie Bokara Rinpoczego

21 stycznia 2015 roku w klasztorze Tergar w Bodhgai odbyła się uroczysta ceremonia rozpoznania Jangsi Trzeciego Bokara Rinpoczego. Poprowadził ją J.Ś. Karmapa a głównymi uczestnikami byli: J.E. Dziamgon Kongtrul Rinpocze, J.E. Dzialtsab Rinpocze, Khenpo Lodro Donjo Rinpocze, tulku, lamowie, przedstawiciele klasztorów oraz mnisi, mniszki i świeccy uczestniczący w zimowym seminarium Arja Kszema. Poniżej prezentujemy oficjalne oświadczenia odczytane podczas tej uroczystości oraz wyjaśnienia Jego Świątobliwości Karmapy, którymi podzielił się on następnego dnia, podczas nauk dla mniszek.

Relacja z przebiegu procesu odnalezienia i rozpoznania reinkarnacji Bokara Rinpoczego odczytana przez Khenpo Lodro Donjo Rinpoczego.
Gdy nasz najlepszy przewodnik i mistrz Kjabdzie Bokar Rinpocze wkroczył w nirwanę, intronizacja jego następcy stała się nadrzędnym obowiązkiem każdego członka naszej klasztornej społeczności. Kiedy po odejściu Rinpoczego w 2004 roku wykonywane były tradycyjne 49-dniowe ceremonie, Jego Świątobliwość Karmapa przybył, by poprowadzić ostatnią z nich. Następnego dnia Khenpo Lodro Donjo Rinpocze, khenpo, lamowie, mistrzowie śpiewu, władze klasztoru, włączając Zarząd i Głównego Sekretarza oraz nauczyciele, mnisi, mniszki i świeccy ofiarowali mu mandalę i reprezentacje Ciała, Mowy i Umysłu, po czym usilnie błagali o odnalezienie inkarnacji Rinpoczego. Gjalłang Karmapa życzliwie przystał na ich prośbę, wypełniając ich serca wielką radością.Podczas kolejnych 10 lat powtarzali oni tę prośbę co roku. Lamowie i uczniowie z Azji i Zachodu, oddani uczniowie z Indii, Nepalu i Bhutanu nieustannie i w przeróżny sposób przypominali o niej Karmapie, ale poza jego wstępną zgodą ich wysiłki nie przynosiły żadnych rezultatów.Wreszcie podczas spotkania pracowników Mynlamu, które odbyło się po zakończeniu 31. Mynlamu Kagju w styczniu 2014 roku, Gjalłang Karmapa po raz pierwszy wyraził nadzieję, że reinkarnacja Bokara Rinpoczego zostanie przedstawiona podczas kolejnego Mynlamu. To wzbudziło we wszystkich wielką nadzieję. 30 stycznia, podczas obchodów Nowego Roku Tsurphu, Karmapa przekazał Khenpo Lodro Donjo Rinpoczemu list opisujący miejsce pobytu reinkarnacji:
Na północy Sikkimu – ukrytej krainy – na wprost góry kształtem przypominającej tormę lhaszy, mieszka sześcioletni chłopiec, którego ojciec ma w imieniu „ta” a matka „a”. Jeżeli zostanie on rozpoznany jako reinkarnacja Kjabdzie Bokara Rinpoczego, przyniesie pożytek naukom i istotom.Karmapa30 stycznia 2014 roku
Niezwłocznie stworzono zespół poszukiwawczy złożony z kilku wyższych rangą reprezentantów klasztoru, który wytypował trzech kandydatów – imiona ich rodziców i topografia zamieszkiwanej okolicy odpowiadała informacjom zawartym w liście Karmapy. Ale gdy przedstawiono mu ich imiona, nie udzielił żadnych wskazówek, co czynić dalej ani kim są wskazani chłopcy.Podczas 32. Mynlamu Kagju w Bodhgai w grudniu 2014 roku każdy wyczekiwał chwili, w której będzie można ujrzeć twarz reinkarnacji Bokara Rinpoczego, ale tak się nie stało.6 stycznia 2015 roku Gjalłang Karmapa zaprosił Khenpo Rinpoczego na kolację organizowaną dla pracowników Mynlamu, w której uczestniczyli również dwaj Synowie Serca. Po zakończeniu posiłku Jego Świątobliwość powiedział z radością: „Choć miałem nadzieję, że reinkarnacja Kjabdzie Bokara Rinpoczego będzie mogła przybyć na tegoroczny mynlam, czas temu nie służył. Ale możemy go zobaczyć podczas nadchodzącego seminarium Arja Kszema. Khenpo Rinpocze powinien przywieść go do Bodhgai.”8 stycznia Rinpocze wyruszył do Gangtoku w towarzystwie Khenpo Gałanga reprezentującego Tsurphu Labrang. Dotarli tam na drugi dzień. Tym razem oprócz listu przekazanego przez Karmapę w poprzednim roku kierowali się jego dodatkowymi wskazówkami mówiącymi, by szukać w miejscowości Dilkhjim w Sikkimie Północnym. Jego Świątobliwość narysował również mapy okolicy i schematy domu, w którym narodziła się reinkarnacja oraz wskazał liczbę członków rodziny. Khenpo Gałang i główny sekretarz klasztoru Mirik udali się do tej wioski i znaleźli chłopca, który spełniał wszystkie kryteria. Przekazali oni tę wiadomość Karmapie, ale ten nakazał kontynuować poszukiwania.12 stycznia Jego Świątobliwość polecił wysłać chłopca wskazanego kilka dni wcześniej do Khenpo Rinpoczego. Przywieziono go więc do hotelu Norkhill w Gantoku, gdzie Rinpocze się zatrzymał. Z niewysłowioną radością pobłogosławił on jego głowę i dłonie posążkiem Buddhy Śakjamuniego, który należał do poprzedniego Bokara Rinpoczego i był wsparciem dla jego ślubowań oraz wizerunkiem Tary, która była wsparciem dla jego medytacji. Wykonał również rytuał oczyszczający. Tego samego wieczora Jego Świątobliwość poprosił, aby wszyscy [wraz z chłopcem] szybko wrócili do Bodhgai, więc wyruszyli następnego ranka i byli na miejscu 15 stycznia.Tak oto Gjalłang Karmapa – czerpiąc ze swej mądrości i wielkiego współczucia – bezbłędnie rozpoznał reinkarnację Bokara Rinpoczego, czym spełnił długo wyrażane życzenia wszystkich mieszkańców klasztoru Mirik, powiązanych ośrodków oraz wszystkich uczniów Rinpoczego z całego świata. Jego rozpoznanie było możliwe tylko dzięki współczuciu i bodhiczitcie Jego Świątobliwości. Ofiarowanie całego wypełnionego klejnotami wszechświata nie byłoby w stanie odpłacić jednej cząstki jego wielkiej życzliwości. Wszyscy uczniowie Bokara Rinpoczego, wyświęceni i świeccy, ciałem, mową i umysłem, ze złożonymi u szczytu głowy dłońmi składają pokłon i jednym głosem dziękują za tą niewysłowioną życzliwość. Czytaj więcej