Kurs wiosenny w klasztorze Bencien, 2015

Tradycyjny kurs wiosenny będzie się odbywać w tym roku od 8 do 14 marca. Poprowadzą go czcigodny Sangter Tulku Rinpocze oraz nasi khenpo z klasztoru.

Nauki planowane są w godz. 9:30 - 11:30 i 14:00 - 15:30.
 
8 i 9 marca - prowadzi Sangter Rinpocze. Wyjaśnienia do praktyki guru jogi 17 Karmapy, medytacja, pytania i odpowiedzi.
 
10 i 11 marca - prowadzi Khenpo Tsełang Gjatso. Wykład o sześciu paramitach, medytacja, pytania i odpowiedzi.
 
12 i 13 marca - prowadzi Khenpo Phuntsok Tenphel. Nauki o lodziong, medytacja, pytania i odpowiedzi.
 
14 marca - rano pudża tsok Milarepy, po południu pielgrzymka do Parpingu do świętych miejsc, takich jak jaskinia Guru Rinpoczego, miejsce samopowstałej Tary, świątynia Wadżrajogini, oraz na terenie należącym do klasztoru Bencien: uniwersytet (sziedra), ośrodek odosobnień i stupa upamiętniająca Kjabdzie Tengę Rinpoczego.
 
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: benchen.monastery@gmail.com