Aktywności w poznańskiej Gompie

Przedstawiamy najbliższe aktywności w poznańskiej Gompie:
11 czerwca o godz.18:00 
Wyjaśnienia do praktyki ciutor - praktyki, w której istotną częścią są szczególne ofiary. Praktyka pochodzi bezpośrednio od Buddy Siakjamuniego, przedłuża życie - do codziennej porannej praktyki bez przerywania.
25 czerwca o godz.18:00 
Symbolika w buddyzmie - m.in. symbolika dzwonka, dordże - wykład Lamy Pawła.
Ponadto informujemy, że w lipcu i sierpniu Gompa będzie zamknięta - będzie otwierana tylko na ogłaszane na stronie i w mailingu wykłady lub wizyty Lamów.
Z utęsknieniem czekamy też na wizytę Sangtera Ripoczego.
Pobierz bezpłatną wejściówkę

Zanim coś znajdzie się na naszych talerzach przechodzi bardzo wiele przemian, jest częścią bardzo wielu zdarzeń, które zmieniają świat. Na pierwsze miejsce wysuwa się skutek hodowli zwierząt. Wykarmienie 1,5 miliarda krów na świecie, 1mld świń, 70 mld kurcząt wymaga przeznaczenia 70% upraw roślin na świecie. Przy uprawach stosuje się na masową skalę nawozy (w Polsce wg GUS 123kg NPK/ha, wg rolników 300kg), herbicydy i pestycydy-w Polsce wg GUS to 64tys. ton.
Antyutleniacze dla pasz dla zwierząt, jak pokonująca barierę krew-mózg Etoksykina (E324-strzeżcie się jej),4 krotnie więcej antybiotyków dla zwierząt niż ludzi w końcu mięso faszerowane jest konserwantami. Nasuwa się jednoznaczny wniosek, że hodowla zwierząt to miliardowe wpływy dla przemysłu chemicznego, degradacja środowiska wskutek chemizacji rolnictwa, to wycinanie dżungli amazońskiej w celu pozyskania pól pod uprawy genetycznie modyfikowanej soi głównego składnika pasz dla zwierząt. To prawdziwe przyczyny zmiany klimatu poprzez wycinanie lasów, niszczenie procesu fotosyntezy w morzach i oceanach poprzez wyniszczanie glonów, których miejsce zajmują toksyczne, zabierające światło sinice. Błędne koło, przerwij je - przyjdź na spotkanie, poznaj globalne skutki swojej diety.
Pobierz bezpłatną wejściówkę:
Ciotryl Dycien

Z okazji Ciotryl Dycien - kulminacyjnego, ostatniego z piętnastu dni nowego roku, w czasie których Buddha Siakjamuni ukazywał rozliczne cuda, aby rozbudzić oddanie w swych przyszłych uczniach, spotykamy 2 marca br. w piątek się o godz. 15:30 w punkcie sprzedaży ryb na ul. Niestachowskiej aby potem wraz z zakupionymi rybami pojechać nad Wartę [przy moście katedralnym] i darować im życie uwalniając je do wody.   
 
Zapraszamy też w piątek a na pudżę tsok Deszcz Błogosławieństw Guru Rinpocze, która odbędzie się w naszym Ośrodku Bencien Karma Kamtsang w Poznaniu (ul. Św. Marcin 34/25), o godz. 18:00.
Nowe konto bankowe

Mamy nowe konto bankowe, na które można wpłacać darowizny na różne cele, a w szczególności na utrzymanie Ośrodka. Wesprzyj nas!
"Każda suma, ofiarowana ze szczerą motywacją, i każda praca są niezwykle pomocne dla naszej społeczności, a jednocześnie pozwalają darczyńcy nagromadzić wiele zasługi.Szczodrość to pierwsza z sześciu doskonałości Bodhisattwy, tzw. paramit, których praktykowanie jest ścieżką prowadzącą do Wyzwolenia.Ofiarowując pieniądze czy pracę nie dajesz tego komuś obcemu, tylko współtworzysz miejsce, z którego także i Ty potem korzystasz." Dlatego warto pomagać !

Związek Buddyjski Bencien Karma Kamtsang
ul. Św. Marcin 34/25
60-805 Poznań
Alior Bank 36 2490 0005 0000 4500 1584 4001
 
W polu "Tytuł płatności" prosimy podać cel, na jaki przeznaczona jest darowizna. 
Idź do strony  1 2 [3] 4 ... 15 16 17