Plan wizyty Sangtera Rinpocze w Poznaniu 03-04 sierpnia 2019

W sobotę 03 sierpnia 2019 r. o godz. 16:00 w naszej gompie Wielce Czcigodny Sangter Rinpocze udzieli abiszeki (upełnomocnienia) Kynciok Cidy, praktyki Guru Rinpoczego, która szybko przynosi błogosławieństwo lamy. To błogosławieństwo przejawia się tym, że rozpoznamy prawdziwą naturę umysłu. Im nasza zasługa jest większa, a zbieramy ją poprzez słuchanie nauk, ich analizowanie, medytowanie i działanie w codziennym życiu, tym to rozpoznanie jest pełniejsze. 
Jakość gromadzenia zasługi wynika z oddania dla lamy, a przejawia się ono najwłaściwiej poprzez miłującą dobroć i współczucie, czyli bodhiczittę - pragnienie doprowadzenia wszystkich istot do stanu Buddy, stanu poza cierpieniem. 
Guru Rinpocze jest wszystkim w jednym, jest Buddą, Darmą i Sangą, jest lamą, jidamem i strażnikiem. Modląc się z właściwą intencją do guru otrzymamy błogosławieństwo wszystkich źródeł schronienia.
 
W niedzielę następnego dnia o 10:00 rozpocznie się odosobnienie Kynciok Cidy.
 
Z pozdrowieniami i do zobaczenia
 
Lama Paweł
Sangter Rinpocze 03-04 sierpień Poznań

Z wielką radością informuję, że Wielce Czcigodny Sangter Rinpocze odwiedzi nas w gompie w Poznaniu w dniach 03-04 sierpnia(weekend). Szczegółowy program podamy krótko przed wizytą. Pomyślmy ilu z nas ma możliwość wyjechania do Sikkimu skąd pochodzi Rinpocze albo do Katmandu do naszego klasztoru Bencien położonego blisko samopowstałej stupy Swajambu. Nawet jeśli to było by możliwe, to by Rinpoczowie mieli akurat czas tylko dla nas jest bardzo mało prawdopodobne. A nawet jeśli by się to udało są to zwykle krótkie spotkania. A nawet jeśli do nich dojdzie, to wielokrotnie bariera językowa ogranicza wartość takiego spotkania. A Rinpocze będzie u nas i każdy będzie miał okazję jeśli nie na indywidualne, to na pewno wspólne spotkanie. To niezwykła sposobność, Sangter Rinpocze został poproszony przez Tengę Rinpoczego o to, by kontynuował jego aktywność dzielenia się naukami Buddy w Polsce. Sangter Rinpocze słucha swojego Lamę i przyjeżdża do nas jak do tej pory co roku. Takie okoliczności w naukach o cennym ludzkim odrodzeniu porównuje się z klejnotem spełniającym życzenia, które są tylko trzy we wszechświecie, a zdarza się tak rzadko, że łatwiej zobaczyć gwiazdy w dzień niż urodzić się z drogocennym ludzkim odrodzeniem. Kto z nas widział gwiazdy w dzień? Urodziliśmy się w epoce kiedy Budda się urodził, nauczał, jego nauki przetrwały, jest nauczyciel który te nauki przekazuje. I właśnie taki nauczyciel do nas przyjedzie, to będzie okazja jak zobaczenie gwiazd w dzień. Nie zmarnujmy tej okazji i zgromadźmy się w naszej gompie na św. Marcina tak licznie, jak nigdy dotąd. 
Z pozdrowieniami

Lama Paweł
Wakacje w gompie

Informujemy, że podczas wakacji w lipcu i sierpniu Gompa będzie zamknięta - będzie otwierana tylko na ogłaszane na stronie i w mailingu wykłady lub wizyty Lamów. Z utęsknieniem czekamy też na wizytę Sangtera Ripoczego.
Święto Saga Dała Dycien - 17.06.2019

W najbliższy poniedziałek podczas pełni księżyca przypada święto Saga Dała Dycien, upamiętniające rocznicę Przebudzenia i Mahaparanirwany 
Buddy Siakjamuniego. O godzinie 12:30 nad rzeką Wartą, naprzeciw katedry (tam gdzie zwykle) uwolnimy ryby przeznaczone na zabicie. Ratujemy im życie z intencją o długie życie i zdrowie Jego Świątobliwości Karmapy, lamów linii Kagyu oraz naszych bliskich.
O godzinie 19:00 w gompie na św. Marcina wykonamy wspólnie krótką Guru Jogę XVII Karmapy, którą skomponował Wielce Czcigodny Tenga Rinpocze w tej samej intencji. Po czym ok. 19:30 odbędzie się krótki pokaz slajdów z Indii. Z Bodgaya - miejsca oświecenia Buddy oraz z innych miejsc pielgrzymek, w których Budda przejawiał swoją aktywność dla dobra istot, m.in. Varansi, gdzie Budda pierwszy raz zakręcił kołem darmy, czyli udzielił pierwszych nauk o Czterech Szlachetnych Prawdach , znanych też jako Cztery Prawdy Szlachetnych oraz z Góry Sępów skąd pochodzi Sutra Pradżniaparamity, czyli nauki o pustce-drugi obrót kołem darmy.
z życzeniami wszystkiego najlepszego
 
Lama Paweł
Idź do strony  1 2 3 [4] 5 ... 20 21 22