Plan działania Sangi od września

Aktywność w naszej poznańskiej gompie na św. Marcina ponowimy od 12.09. 
Przez kolejne 3 miesiące w każdy czwartek gompa będzie otwarta cały 
dzień. Można się przyłączać do praktyki w 4 sesjach:

1. 7:00 do 9:00

2.10:00 do 12:00

3.14:00 do 17:00

4.19:00 do 20:00

W tych godzinach po prostu medytujemy bez rozmawiania, każdy może swoją 
właśnie wykonywaną praktykę kontynuować , np. pokłony czy inną z praktyk 
nyndro czy dowolną ulubioną medytację. Ostatnia sesja to zawsze wspólna 
praktyka, a jaka , to będziemy wspólne określać. W przerwach można 
uzyskać wyjaśnienia np. do wstępnych praktyk mahamudry, czyli nyndro, 
podstawy wszystkich praktyk. Od stycznia 2020 wrócimy do jednej sesji 
dziennie, we czwartki o 19:00.

Już od września w każdą ostatnią sobotę miesiąca o godz. 18:00 planujemy 
gościć jednego (jedną) z lamów, którzy ukończyli 3 letnie odosobnienie z 
błogosławieństwem JE Njenpy Rinpoczego i Wielce Czcigodnego Tengi 
Ripoczego. Być może będą to nawet całe weekendy wspólnych praktyk, czas 
pokaże.

No czas wykorzystać cenne ludzkie odrodzenie.

z pozdrowieniami

Lama Paweł
Plan wizyty Sangtera Rinpocze w Poznaniu 03-04 sierpnia 2019

W sobotę 03 sierpnia 2019 r. o godz. 16:00 w naszej gompie Wielce Czcigodny Sangter Rinpocze udzieli abiszeki (upełnomocnienia) Kynciok Cidy, praktyki Guru Rinpoczego, która szybko przynosi błogosławieństwo lamy. To błogosławieństwo przejawia się tym, że rozpoznamy prawdziwą naturę umysłu. Im nasza zasługa jest większa, a zbieramy ją poprzez słuchanie nauk, ich analizowanie, medytowanie i działanie w codziennym życiu, tym to rozpoznanie jest pełniejsze. 
Jakość gromadzenia zasługi wynika z oddania dla lamy, a przejawia się ono najwłaściwiej poprzez miłującą dobroć i współczucie, czyli bodhiczittę - pragnienie doprowadzenia wszystkich istot do stanu Buddy, stanu poza cierpieniem. 
Guru Rinpocze jest wszystkim w jednym, jest Buddą, Darmą i Sangą, jest lamą, jidamem i strażnikiem. Modląc się z właściwą intencją do guru otrzymamy błogosławieństwo wszystkich źródeł schronienia.
 
W niedzielę następnego dnia o 10:00 rozpocznie się odosobnienie Kynciok Cidy.
 
Z pozdrowieniami i do zobaczenia
 
Lama Paweł
Sangter Rinpocze 03-04 sierpień Poznań

Z wielką radością informuję, że Wielce Czcigodny Sangter Rinpocze odwiedzi nas w gompie w Poznaniu w dniach 03-04 sierpnia(weekend). Szczegółowy program podamy krótko przed wizytą. Pomyślmy ilu z nas ma możliwość wyjechania do Sikkimu skąd pochodzi Rinpocze albo do Katmandu do naszego klasztoru Bencien położonego blisko samopowstałej stupy Swajambu. Nawet jeśli to było by możliwe, to by Rinpoczowie mieli akurat czas tylko dla nas jest bardzo mało prawdopodobne. A nawet jeśli by się to udało są to zwykle krótkie spotkania. A nawet jeśli do nich dojdzie, to wielokrotnie bariera językowa ogranicza wartość takiego spotkania. A Rinpocze będzie u nas i każdy będzie miał okazję jeśli nie na indywidualne, to na pewno wspólne spotkanie. To niezwykła sposobność, Sangter Rinpocze został poproszony przez Tengę Rinpoczego o to, by kontynuował jego aktywność dzielenia się naukami Buddy w Polsce. Sangter Rinpocze słucha swojego Lamę i przyjeżdża do nas jak do tej pory co roku. Takie okoliczności w naukach o cennym ludzkim odrodzeniu porównuje się z klejnotem spełniającym życzenia, które są tylko trzy we wszechświecie, a zdarza się tak rzadko, że łatwiej zobaczyć gwiazdy w dzień niż urodzić się z drogocennym ludzkim odrodzeniem. Kto z nas widział gwiazdy w dzień? Urodziliśmy się w epoce kiedy Budda się urodził, nauczał, jego nauki przetrwały, jest nauczyciel który te nauki przekazuje. I właśnie taki nauczyciel do nas przyjedzie, to będzie okazja jak zobaczenie gwiazd w dzień. Nie zmarnujmy tej okazji i zgromadźmy się w naszej gompie na św. Marcina tak licznie, jak nigdy dotąd. 
Z pozdrowieniami

Lama Paweł
Wakacje w gompie

Informujemy, że podczas wakacji w lipcu i sierpniu Gompa będzie zamknięta - będzie otwierana tylko na ogłaszane na stronie i w mailingu wykłady lub wizyty Lamów. Z utęsknieniem czekamy też na wizytę Sangtera Ripoczego.
Idź do strony  [1] 2 3 ... 17 18 19